Zpráva STK k prvnímu jarnímu kolu.

Soutěžní utkání plánovaná v termínu 23.-24.3.2013 zůstávají v platnosti. Tzn. celé soutěžní kolo se úředně neodkládá.

S přihlédnutím na aktuální klimatické podmínky a stavu hracích ploch na jednotlivých hřištích mohou oddíly využít ustanovení RMS Čl. 4: Hrací Plochy, vybavení (SŘS čl. 26 – 29) a to:

Zpráva STK k prvnímu jarnímu kolu.

V termínu od 1.11. do 31.3. v daném soutěžním ročníku může domácí oddíl použít náhradní hrací plochu uvedenou v přihlášce do soutěže. Soupeř musí s touto eventualitou počítat. Pozn.: STK bude akceptovat i dohodu oddílů o využití náhradní hrací plochy (např. UMT, jinou způsobilou hrací plochu atd…)

 

V případě kalamitní situace, která zaviní nezpůsobilost hrací plochy, může odvolat utkání pořadatel utkání. Této možnosti lze využít nejdříve 24 hod. před zahajovacím výkopem, nejpozději 6 hodin před úředním začátkem. Postup: domácí FO je o odvolání utkání povinen informovat následují funkcionáře v pořadí: 1) předseda OFS, 2) předsedu STK, 3) sekretář hostujícího oddílu. Při zneužití tohoto pravidla ze strany pořádajícího FO musí být pořádající klub potrestán herními důsledky.    

 

Pokud se utkání v původním termínu 23.-24.3.2013 dle tohoto ustanovení RMS neodehrají, odložená soutěžní utkání budou sehrána v náhradním termínu – středa 08.05.2013, v případě 2 soutěžních utkání na jednom hřišti budou utkání např. „B“ týmu předehrána se začátkem utkání 3 hodiny před úředním začátkem „A“ týmu. V případě vzájemné dohody oddílů mohou být po vzájemné dohodě utkání předehrána v dohodnutém jiném termínu.

 

Pokud dojde ke kolizi s termínem semifinále poháru OFS, bude termín semifinále určen dodatečně.  

 

Všechna dosavadní hlášení o nezpůsobilosti terénu v průběhu středy jsou neoficiální. Je nutno utkání odvolat dle výše uvedeného textu.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Vladimír Šturm

                                   předseda STK

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.