Zpráva pro všechny členy TJ.

30-logo2 

       Na základě rozhodnutí valné hromady TJ Sokol Kaňk ze dne 8.2. 2014 byla stanovena výše členských příspěvků na každého člena 100,– Kč za rok a to bez rozdílu věku. Proto žádám, aby členové, kteří mají zájem nadále být organizování v Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk, nyní zapsaného spolku, provedli úhradu této  částky a to osobně pokladníkovi TJ p. Petru Severovi (tel. 724313127) nebo převodem na účet TJ č. 2100768374/2010, přičemž jako variabilní symbol je nutné uvést rodné číslo bez lomítka. Na vysvětlenou, pokud se někdo narodil dne 20.5. 1960, bude jeho VS: 600520. Členové TJ kteří  nezaplatí členský příspěvek, budou dle bodu č.3, písm. a) 2. stanov TJ schválených VH dne 14.2. 2015 k úhradě členských příspěvků  písemně vyzváni a pokud ve stanovené lhůtě příspěvky nezaplatí, jejich členství v TJ zanikne vyškrtnutím. 

     Finanční prostředky získané výběrem členských příspěvků budou použity k činnosti TJ a to zejména ke zlepšení podmínek pro sport na hřišti TJ a jeho okolí, přičemž současný VV TJ své aktivity směřuje k plánovanému zřízení dalších sportovišť a tím i k rozšíření členské základny v souvislosti s možným založením dalších sportovních oddílů.

   TJ dále také přijímá finanční dary od právnických a fyzických osob, způsob je možné dohodnout s VV  TJ Sokol Kaňk. 

Děkuji.

 

Předseda TJ Sokol Kaňk z.s. :

Bc. Otakar Břinčil

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.