Slovo předsedy TJ Sokol Kaňk.

30-logo2 

Zhodnocení činnosti TJ Sokol Kaňk ode dne 9.9. 2013 do dne 24.5. 2014, aneb kde je „zakopanej pes“  kaňkovského fotbalu.

 

 

 

    Ode dne 9.9. 2013 vykonává svou činnost na valné hromadě zvolený výkonný výbor TJ Sokol Kaňk.

 

 Od této doby došlo k realizaci zejména  níže uvedených akcí :

 

-          úprava a zabudování kovových bran na tréninkové hřiště

 -          vybudování klubovny TJ Sokol Kaňk

 -          úklid kabin

 -          stavba komínu

 -          vykácení náletových porostů a starých ovocných stromů v okolí hřiště

 -          rovnání terénu na rekultivovaném pozemku

 -          úklid věcí z garáže a kabin

 -          úklid věcí z plechové boudy a její přestěhování na nohejbalové hřiště

 -          natření zábradlí kolem hřiště


     Na popsaných akcích se brigádně podíleli členové VV TJ Sokol Kaňk, pár členů fotbalového oddílu a oddílu rekreačních sportů. Při úklidu kabin dle 1.3. 2014, které slouží především fotbalu, byli z fotbalového oddílu přítomni pouze p.I.Mrázková, J.Mandík, J.Černý a M.Radačovský, P.Severa,R.Mac, dále p.J.Neslinger,O.Břinčil, E.Břinčilová, P.Celba, B.Mandíková, dále p.T.Uličný. Tedy z FO 6 lidi ? Ještě před tímto došlo k vybudování klubovny a to i přes divadelní výstup některých členů výboru fotbalového oddílu na valné hromadě. Kromě skutečnosti, že bouraná příčka i se stropem málem spadla panu Lorencovi na hlavu, byla klubovna za přispění opětovně kamarádů ze Slovenska, pana Krejčího a členů VV zdárně dokončena a došlo i ke zvětšení kabiny hostů. Klubovna se postupně vybavuje, vše je odvislé od peněz.  Na natírání zábradlí se podílel pan Z.Eberhart a I.Mrázková. Na zabudování tréninkových bran byla situace stejná jako při úklidu kabin,  z členů FO zde byli přítomni pouze p. M. Mandík a J.Mandík, dále tyto práce byly zajištěny členy VV. O bordelu v kabinách a v garáži, který jsme od loňského roku vyklízeli raději ani mluvit nebudu.

-2-

      Rovněž zde brigády realizovali p.P.Celba,M.Mandík,M.Radačovský,P.Severa a já. Pracovní činnost v TJ tedy převážně pravidelně  realizuje maximálně 10 lidi z cca 300 členů TJ.

     I když páni fotbalisté mají zajištěné podmínky pro provozování fotbalu a to posekané hřiště, uklizené kabiny, vyprané dresy a teplou vodu, herní výsledky tomuto neodpovídají. Od loňského roku je zde již několikátý trenér, nepomohla ani výměna názorů mezi předsedou fotbalu a bývalým trenérem mužstva A panem R.Výborným. Asi zde není motivace hrát jako jeden celek, dalším důvodem současných výsledků mužstva A je zřejmě to, že když někdo netrénuje, na zápas v okresním přeboru prostě nemá. Vše je tedy v lidech, nepomohl tudíž ani odchod bývalého předsedy FO, výměna trenérů, výměna názorů.

    Pokud se mám vyjádřit k výboru fotbalového oddílu, tak nevím, jestli tento stojí za hovno a jestli za to může, že fotbalisti špatně hrají. Kromě předsedy p. I.Mrázkové se nikdo nepostaral o zajištění finančních prostředků od sponzorů. Taková činnost některých funkcionářů fotbalu, kteří se ukážou na schůzi a dále jednou za týden na fotbale je pro činnost fotbalu opravdu málo. Jak jsem již uvedl i na fotbal okresního formátu je třeba zajistit finanční prostředky. Opravdu nikdo z fotbalového výboru kromě jmenované p. Mrázkové nesehnal ani jediného sponzora a to i když je z FO TJ Sokol Kaňk ve FAČRU evidováno cca 180,–  fotbalistů.  Tedy pokud někteří členové fotbalového oddílu nemají zájem hrát a podílet se na činnosti FO a TJ bylo by asi lepší, kdyby z TJ odešli jinam. Potom by se mohlo dát dohromady třeba pouze jedno mužstvo dospělých, ve kterém by si fotbalisté rozuměli, hrál se dobrý fotbal, fotbal pro lidi, kteří na něj ještě chodí. Fotbal je o partě lidí se společným zájmem – jít na hřiště a vyhrát.  Neřešilo by se pak áčko a béčko, kdo stojí za hovno a kdo za něco může.

      Za celou dobu co je v činnosti VV TJ Sokola Kaňk se nestalo, že by se někdo z výboru fotbalu a z členů fotbalového oddílu  na schůzi VV zeptal co je potřeba v rámci prací pro TJ udělat. Většina členů TJ a zejména fotbalu, který je základní sportovní činností TJ, tedy bere dobrovolnou a neplacenou práci členů VV TJ a VV FO  za automatickou.

     Vedení – výbor fotbalového oddílu je pouze věcí tohoto oddílu. Současná situace není však pro jeho další činnost uspokojivá. K odvolání hospodářky TJ jsem se vyjádřil v zápisu ze schůze dne 13.5. 2014, toto je věc a kompetence  VV TJ Sokol Kaňk. Tato jako předseda fotbalového oddílu dle mého názoru a názoru některých členů fotbalového oddílu TJ není jako předseda respektována, tedy na její osobu jsou rozdílné názory, co že je v demokracii normální. Pan P.Severa  toho již měl asi dost, kdy mu bylo vícekrát nadáváno, že výbor může za to, že se špatně hraje a že se sestoupí,  a proto činnost sekretáře ve výboru FO ukončil. V souvislosti se zkušenostmi paní I.Mrázkové by bylo asi vhodnější kdyby tato vykonávala hospodáře fotbalového oddílu, neboť  jako jediná je schopná zabezpečit finanční prostředky od sponzorů pro činnost oddílu, kromě p.Severy, na což jsem zapoměl, který jednoho ze sponzorů také získal.

-3-

    Pan M.Horký a p. J.Kolůvková, největší oponenti současného VV, nezajistili od nějakého sponzora ani pětku a ani ne nezúčastnili brigád. Někteří lidé se brigád nezúčastňovali z principu, poněvadž jsou proti současnému vedení TJ. Nebudu je jmenovat, je to asi zbytečné, možná příště. Pokud bych se vyjádřil k současným trenérům mužstva A, tito nic nového do mužstva nepřinesli.

     Fotbalová sezóna se v červnu samozřejmě dokončí a bylo by vhodné, aby fotbalový oddíl si svolal valnou hromadu, byl navržen nový výbor fotbalového oddílu a aby v tomto byly lidé, kteří jednak dokážou fotbal řídit, motivovat hráče a zejména zajistit peníze pro fotbal. Výkonný výbor TJ kaňkovský  fotbal nevyřeší a  ani řešit nebude, toto je věc samotného oddílu jako celku. Pro upřesnění, možná že to někteří lidé ještě nezaregistrovali,  v TJ je výkonný výbor, který řídí TJ mezi valnými hromadami, dále výbory oddílů a to fotbalového a oddílu rekreačních sportů. 

    Na závěr děkuji všem kritikům TJ Sokol Kaňk a uvádím, že by bylo lepší, kdyby tito lidé něco  pro TJ udělali, tedy nějakou práci nebo přispěli finančně či jinak, nebo pak  by bylo dobré, kdyby raději  drželi hubu.  Zbytečné žvanění a pomlouvání naší TJ nepomůžou.  

   Pro nechápavé uvádím, že veškerá činnost TJ se odvíjí od finančních prostředků, které máme k dispozici a ušetřit můžeme pouze na pracích, které členové pro TJ vykonají zdarma.

     Schůze VV TJ Sokola Kaňk se konají pravidelně jednou za 14 dnů od 18.00 hodin nyní v klubovně TJ, tedy nikomu nebrání, aby se na tuto schůzi dostavil, přednesl návrhy či stížnosti. Toto je možné i na internetových stránkách, nebo nám můžete napsat i třeba  anonymně nás poslat do prdele, nebo uvést,  že stojíme za hovno. Všem lidem je asi známá fráze z jednoho filmu, že lidí je jako sraček, z čehož plyne, že každý je nahraditelný, tudíž práci ve vedení TJ a FO může zkusit po valné hromadě TJ a valné hromadě FO, pokud bude tato svolána, někdo jiný a uvidí se.  

   Omlouvám se Oddílu rekreačních sportů TJ Sokol Kaňk, že jsem tento nehodnotil nebo nekritizoval, protože v současné době je na pořadu řešení jiných věci výše popsaných a činnost oddílu rekreačních sportů probíhá dle plánu a myslím si, že kvalitně. 

      Omlouvám se taktéž  čtenářům této zprávy za některé nevhodné výrazy, tyto jsou však ve větší míře používány hodnotiteli naší bezplatné a dobrovolné práce.

    Do příštího roku by tedy chtělo dát fotbal dohromady to i z důvodů, že je výročí 95 let od založení TJ Sokol Kaňk.  

Děkuji.

Předseda TJ Sokol Kaňk:

                     Bc. Otakar Břinčil

Komentáře

1 | Míra Horký ml. | před čtyřmi roky

Vážený pane předsedo TJ Sokol Kaňk,
rád bych se vyjádřil k Vašemu vyčerpávajícímu hodnocení 9 měsíců činnosti nově zvoleného výkonného výboru TJ Sokol Kaňk. Hodnotit 9 měsíců práce v 95-leté historii TJ Sokol Kaňk mi přijde trochu předčasné a především nespravedlivé vůči lidem, které v článku kritizujete a kteří se na chodu klubu podíleli mimo Vámi hodnocené období.
Vyjádřím se pouze k jednomu odstavci, kde jste podle mě značně přestřelil – upřímně nevím, kde jste přišel na to, že můj otec je největší oponent současného vedení. Pravděpodobně vycházíte z poslední valné hromady, protože jinak o názorech mého otce moc nevíte. Každopádně můj otec se aktivně angažuje v kaňkovském fotbale cca. 15 let, zúčastnil se nesčetně brigád (škoda, že si nevedu statistiku jako Vy, abych Vám napsal jaká byla docházka a náplň práce), jezdí s námi téměř na každý fotbal po celou dobu a v posledních letech zastával funkci vedoucího týmu A. Takových lidí bylo a je více, než jen ty, které jste uvedl..
Co se týče nových trenérů, kteří podle Vás do týmu nic nepřinesli – nevím, jestli jste sledoval, za jakých okolností tým přebírali, ale rozhodně to nebylo z důvodu, aby něco nového přinášeli, ale proto, abychom si o víkendu sestavu nenominovali sami. Měl by jste jim spíše poděkovat, protože na nabídku nás tehdy vést mohl podle mě kývnout jen blázen..
Osobně oceňuji každého kdo se na chodu klubu jakýmkoli způsobem podílí (a nemusí to být jen finančně) a neodvážím si nikoho z těchto lidí hodnotit zda dělají dost či málo. Jsem hlavně hráč a tisíckrát radši bych se proháněl po hřišti než psal podobné komentáře. Vy jste předseda a na hodnocení máte asi právo, jen si nemyslím, že podobné hodnocení je startem k lepším zítřkům.
Mgr. Jaromír Horký ml.

reagovat

2 | Martin Klatka | před čtyřmi roky

Pan předseda aktivně asi fotbal nikdy nehrál, proto neví, co to obnáší, časově neboli finančně. Nejlepší je kritizovat Ti, kteří se snaží fotbal podporovat.
Oddíl rekreačních sportů TJ Sokol Kaňk je bez pochyby kvalitní, výletům Zdar !

reagovat

3 | Petr Celba | před čtyřmi roky

Podívej se Martine Já ti něco řeknu .Nikdy jsem do FO nemluvil a mluvit nebudu nevím co se otíráš o RS? Výlety a akce pro děti jsou určeny všem členům TJ nemyslím si že je to něco co by omezovalo chod FO naopak trávit občas sobotu či neděli jinak než na hřišti je pro děti,manželky hráčů , fanoušků a lidí co na fotbal nechodí určitá změna tedy pokud tuto možnost využijí.Včerejší výlet do ZOO Chleby byl zorganizován na oslavu MDD a RS přispěl na dopravu je na tom něco špatného? Můj názor na FO Já samozřejmě vím že žádný výbor ani trenér moc neovlivní výkon hráčů ,to jak si poradíte se soupeřem je na vaší zkušenosti ,fyzičce a taktice.Zajímavé jsou některé komentáře z řad fanoušků FO kdy konečně vyházej ty lemry ,vidíš ho vola ten tam dávno nemá co dělat,zase se tam ten idiot hádá až ho vyhodí debila tak bude čumět.kdy konečně posílej ,je mi z vedení na blití,na tohle se nedá koukat,no jsou zase zralý na bůra, Co s tím ? To je tvoje starost a výlety nech na pokoji.

reagovat

4 | občan KH | před čtyřmi roky

Pěkně jste si to na tom kanku rozesrali, co proto!!!!! Pan Celba do FO namluví, ale jinak kecá do všeho. Rozorali jste meze jako za komančů, ale co dál.ted sehnad sponzora co? ani na prochazku uz se neda jit na fotbal na hriště. takze p. Celba , Břinčil a jim podobní spíš fotbalu zaškodili. Jak řikam jako za komančů honit lidi na brigady a jmenovite veřejně vyvěsit viniky,kteří maji sve zaměstnáni a zrovna nemají volno!!!!!!! OSTUDA

reagovat

5 | spartan | před čtyřmi roky

A jěště k p. predsedovi Břinčilovi. SLAVIE Praha má také posekané hřiště, vyprané dresy, teplou vodu, uklizené kabiny a jěšte ktomu nejmodernější stadion a fotbalové vysledky tomu také neodpovídají. I trenéra několikrát vyměnili i zahraničního si pozvali a stáleni i větší sponzory maji a stále nic. Z toho plyne že pan Bc. Břinčil tomu vůbec nerozumi a jen tlachá nesmysly, misto aby jako předseda vše uklidnil.

reagovat

6 | občan Kaňku | před čtyřmi roky

Pan Bc. Břinčil, předseda T.J. mimo jiné říkal, že fotbal není jeho favoritním sportem a že do něj mluvit nebude. No, teď tomu dal korunu, když vyhazuje hráče z Kaňku, smutné, jakým právem?

reagovat

7 | XXX | před čtyřmi roky

No, zajímavé počtení a zjištění, že po X letech na Kaňku vlastně nic nezměnilo… Lojza pomlouvá Pepu, Karel uráží Miloše (pro rýpavé – jména jsou smyšlená). Myslím, že by si všichni (od diváků přes výbor až ke hráčům) měli uvědomit, že dnešní doba prostě obnáší i jiné aktivity než v týdnu nekompromisně 2× týdně trénovat a víkend strávit v sobotu běháním po hřišti a v neděli s kelímkem v ruce (obecné srovnání, nebrat osobně), samozřejmě, že pokud netrénuji, neměl bych se díky své hvězdné minulosti povznášet nad mladší, odrostlé dorostence, kteří se snaží a času na trénink mají více času, ba naopak bych jim měl pomáhat. Další věcí je „chod“ klubu, pokud klub nemá zrovna nejvíce peněz, „já“ nijak nepřiložím ruku k dílu (brigáda, finanční výpomoc), tak přeci nemám právo nadávat na to, jak se věci mají? A myslím, že hodně lidí ví, co pro Kaňkovský fotbal udělal pan M. Horký st. nebo už snad všichni zapomněli, že Kaňkovský dorost hrál někdy 1.A třídu? Vzpomínáte, kdo ty mladé kluky vozil protože pro většinu lidí je přeci samozřejmost, že to jeho dítku někdo naloží u domu a pak ho zase přiveze? Každý by měl asi začít nejdříve u sebe…
PS. Do této chvíle jsem netušil, že existuje Oddíl rekreačních sportů a myslím, že na pořádání výletů, aktivit pro děti není nic špatného. Nebo snad mají sedět doma a hrát si na počítači?

reagovat

8 | Petr Celba | před čtyřmi roky

Pěkně jste si to na tom kanku rozesrali, co proto!!!!! Pan Celba do FO namluví, ale jinak kecá do všeho. Rozorali jste meze jako za komančů, ale co dál.ted sehnad sponzora co? ani na prochazku uz se neda jit na fotbal na hriště. takze p. Celba , Břinčil a jim podobní spíš fotbalu zaškodili. Jak řikam jako za komančů honit lidi na brigady a jmenovite veřejně vyvěsit viniky,kteří maji sve zaměstnáni a zrovna nemají volno!!!!!!! OSTUDA

Tak to je snad nevětší píčovina co kdo vymyslel, tak že na vysvětlenou teda pokud tomu porozumíš ty osle.Do čeho asi kecám ty debile? Úprava terénu se bez bordelu neobejde pravda trvá to déle než jsme počítali protože na to běžná technika nestačí,ale to nikdo nemohl vědět a staveništěm na procházku chodí jenom magor.Sponzoři potřeba nejsou protože peníze na úpravu dalo město a těch je ještě dost o to neměj strach .Jinak mi řekni jak škodím fotbalu ty demente .Jsi blbej jak plešatej anděl nic víc.Fotbalový výbor si řídí mužstva určuje trenéry sám Pokud čteš zápisy což pochybuji tak by jsi tuhle hovadinu nikdy neplácal.Omlouvám se čtenářům za sprostá slova ,ale na hrubý pytel hrubá záplata .Mohu tě uklidnit že brigády probíhají průběžně tak že vzít hrábě a vyhrabat listí můžeš kdykoliv. Ty občane KH

reagovat

9 | Roman Výborný | před čtyřmi roky

Nemůžu se neozvat. To že to šlo v oddíle od devíti k pěti se nedá popřít. Zvolením nového výboru na valné hromadě se to někam posunulo. Také pan předseda je aktivní a dělá hodně proto. To se mu musí nechat. Fotbal je výstavní síní TJ a automaticky se ho dotýkají jeho výsledky. Ale již několikrát se vyjádřil i s některými dalšími členy VV , že do chodu FO mluvit nebudou. A toho by se měl držet. Myslím si , že základna FO je natolik široká , že by bylo škoda mít pouze jeden tým mužú. Dále chce vnutit do výboru FO něco co se ve VV TJ ukázalo , že nefunguje dobře a bylo odvoláno. Co se týká brigád tak tam se oprávněně ozval Míra. Taky si nevedu statistiky, ale pokud se nemýlím takpri prvprvní brigádě na náletech byla převážná vvětšina fotbalistů. To pan předseda opoměl. Nemluvě o brigádách před jeho nástupem do funkce. Na závěr bych rád vyslovil víru v to, že se po sezóně zvolí nový výbor FO takový, který bude fungovat tak jak se má. A , že i za přispěni někoho jiného to bude v OP.

reagovat

10 | spartan | před čtyřmi roky

A ještě něco: poukud pani předsedové( Bc a Celba) volí taková slova jako volí, nemuseli by se za to omlouvat. ale měli by slova jako předsedové vážit co řeknou. měli by vyniklou situaci uklidni a ne někomu nadavat. to se nehodí. A jestli je na kanku 180 fotbalistů, tak není co řešit (ale to je asi včetně dětí a důchodců)

reagovat

11 | kubat | před čtyřmi roky

[Delate Kanku po okrese pěknou ostudu,]

reagovat

12 | Jaromír Horký st. @ | před čtyřmi roky

Reakce na hodnocení činnosti TJ Sokol kaňk

Dobrý večer.
Po přečtení všech dosavadních shora uvedených příspěvků bych rád reagoval.
Nechtěl bych se vyjadřovat k osobnostnímu charakteru ani jedné osoby z VV TJ Sokol Kaňk.
Pouze bych chtěl zareagovat na otázku kolem shánění sponzorských darů a brigád a situace jako takové na Kaňku.
Ne každý má možnost a čas shánět peníze na uvedenou činnost, ne každý má čas se zúčastňovat brigád, zejména v poslední době. Ale pokud pan předseda nepovažuje sponzoring ve smyslu cca 15 roků co hrají na Kaňku oba synové, kdy jsem snad vynechal pár zápasů, a na ostatní zápasy jsem poskytoval své vozidlo za účelem odvozu hráčů a dalšího potřebného na zápasy, tak se omlouvám, že jsem fotbalu na Kaňku nepomohl a nic nedal. Někdo shora uvedl, že fotbal z prostředí vesnice je založen na dobrovolnosti a obětavosti. To je pravda. Za dobu co jsem na Kaňku v oblasti fotbalu působil, se tam vystřídalo hodně lidí, kteří měli zájem něco přinést, nějak pomoci. Ne všichni vydrželi, ne vždy šlo vše jak mělo. Ale, já osobně si myslím, že to co se na Kaňku kolem fotbalu podařilo, zejména za poslední roky, je obdivuhodné. Pamatuji si ještě staré kabiny, pamatuji si hrozný stav hřiště, pamatuji si výsledky ve fotbale než přišla generace kolem J. Zrzavého, J. Mandíka, R. Vokouna, J. Zajíce, mých synů, a dalších nejmenovaných hráčů, kteří již z Kaňku odešli nebo hrají za B tým ( omlouvám se těm, které jsem z dlouhého seznamu nejmenoval ), kteří jako dorostenci vybojovali postup da 1.A třídy. Pamatuji si kdy tato generace vykopala postup do okresu, pamatuji si když po sestupu jsme se do okresu opět vrátili. Byly to pěkné časy a pokud si pamatuji, tak na Kaňku byla v tu dobu i dobrá nálada. Proč děláte tak dusno kolem případného sestupu z okresu, kolem toho jak se v poslední době hraje? Podle mě je to zcela běžný generační problém. Letos to možná čeká Kaňk, příští rok třeba Zbýšov, kde nemají mládež a tudíž potřebné doplnění dospělých vůbec, nebo někoho jiného. To je fotbal, a zejména fotbal na vesnici. Nehledě na to, že Kaňk je až moc blízko Kutné Hoře, Čáslavi a Kolínu, velkých měst, kde se mládež zejména ve fotbale angažuje. A tudíž je velice problematické sehnat nějaké to šikovné dítko, jehož rodiče by chtěli aby nastartovalo svou kariéru právě na Kaňku. A to se musím zastat J. Kolůvkové a jejího muže Jirky, kteří pro děti na Kaňku, v oblasti fotbalu, udělali v poslední době víc než kdokoli v minulosti. Ale bohužel i oni asi nejsou schopni vydýchat atmosféru na Kaňku.
Na Kaňku jsem skončil, ne proto, že by mě fotbal už nebavil, ale nemám již chuť se zúčastňovat nějakých žabomyších válek, které se tam nyní vedou. Pan předseda by měl spíše, než se hanlivě vyjadřovat ve svých hodnoceních o ostatních, soustředit na to jak situaci na Kaňku uklidnit. Má na to spolu s dalšími ve VV čas.
Závěrem bych chtěl popřát fotbalu na Kaňku do dalších let vše nejlepší.
Jaromír Horký st.

reagovat

13 | Petr Celba | před čtyřmi roky

Sparťane jsem sitce předseda ,ale oddílu rekreačních sportů a ten jako takový činnost fotbalu nijak neomezuje a pokud si přečteš zápisy ze schůzí tak mi dáš za pravdu .Ono vůbec je zajímavé to že se nadává na VV TJ je však potřeba uvážit kdo v něm zasedá 3 z 5 jsou zároveň ve Výboru FO tak o co jde? Pokud si každý prohlédne foto na http://28404.rajce.idnes.cz/
tak zjistí že nějaké napadání a arogance na adresu tohoto oddílu jsou nesmysl.Jak napsal XXX nebo mají doma sedět u počítače? Jaromír Horký starší píše jak jezdil s klukama na fotbal ,ano je to pravda dělal to pro své syny a vedl je ke sportu a oni se mu odvděčili tím že to nebylo zbytečné, také je pravda že někteří lidé se nestarali o to jak se ostatní na zápas dostanou a brali jako samozřejmost že je někdo odveze.Mandíkovi ,pan Zrzavý, pan Filinger a jiní.To mu však nedává žádné právo aby jednal ze členy výboru z patra a otvíral si pusu tak jak to předvedl na výboru v bývalé škole ohledně klubovny.VV dal požehnání k vybudování klubovny za základě petice od hráčů kde bylo asi 12 nebo 13 podpisů včetně podpisů jeho dvou synů. Po doručení petice se čekalo 14 dní a nic se nedělo pokud by bylo proti klubovně víc zamítavých hlasů než 13 tak se nic nepředělávalo.
http://petr72.rajce.idnes.cz/…a_leta_bezi/
Pro Kaňkovská děcka se toho moc nedělalo tedy krom fotbalu a parta lidí se to snaží napravit je zajímavé že to rve žíly hlavně přespolním.
http://tj-sokol-kank4.webnode.cz/

Sportu zdar.Petr Celba.

reagovat

14 | xxxx | před čtyřmi roky

Přesně tak p.Horký jezdil s klukama na fotbal a dělal to pro své kluky , tak proč to teď vyčítá !!! Takových co jezdili rodiče a vozili děti a po tom i dorostence na zápasy mnoho . A ne jen za posledních 15 let. Pamatuju si to z devadesátých let min. století . A žádný z nich to nevyčítá ……

reagovat

15 | Jaromír Horký st. | před čtyřmi roky

Vždy je lepší a zábavnější hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném, vždyť hloupost je něco neochvějného, každý, kdo na ni poukáže, tak na ní ztroskotá.

reagovat

16 | .. | před čtyřmi roky

Jako ztroskotal argumet jsem poskytoval své vozidlo za účelem odvozu hráčů a dalšího potřebného na zápasy

Jako ztroskotal argumet já jsem poskytoval své vozidlo za účelem odvozu hráčů a dalšího potřebného na zápasy… úsměvné

reagovat

17 | Kubat | před čtyřmi roky

Ty bes jmena jsi asi nikdy sve děti na fodbal nevozil jinak bysměl přehlet coto stoji času a penes a je jedno jestli to delaš pro sve deti nebo pro Sokol ty chytroline neznamí,

reagovat

18 | .. | před čtyřmi roky

Ty chyby jsou také úsměvné ty chytrolíne

reagovat

19 | Občan Kaňku | před čtyřmi roky

Já slyšel že fotbal na Kaňku povede vepřová hlava s pomocnou školou a bývalý boss Černý kos! To se teprve budou dít věci!

reagovat

20 | Ivan Poštolka | před čtyřmi roky

Do roka do dne

Na rozdíl od Vás je černý kos profík.Ještě chybí, to vypíchání očí mezi sebou. Lhaní Vám páni výboři zůstalo. A samozřejmě dvakrát se do stejné vody nevstoupí. .

reagovat

21 | Zrzek | před čtyřmi roky

[16] ..: Tak prozraď své jméno a pochlub se, co jsi udělal pro fotbal na Kaňku ty. Když se do někoho navážíš, tak máš určitě plno zásluh a tvá kritika je oprávněná! Čekám dlouhý seznam…

reagovat

22 | ............ | před čtyřmi roky

Nezbývá jen souhlasit

reagovat

23 | Radek Vokoun | před čtyřmi roky

Pro zbylou hrstku lidí

Přeji Vám ať hloupost, vulgarismus, sebestřednost a klapky na očích nezvítězí nad inteligencí, slušností, lidskostí a kreativitou… Protože i jejich naděje odejde s Vámi sic o tom nevědí

reagovat

24 | d10s | před čtyřmi roky

Jako bohužel sonda do hlubin kaňkovských duší nevrhá moc dobré světlo. Jak píše někdo nahoře, pomluvy, sebestřednost převážily společný zájem. Věřím, že pan předseda to myslel a myslí dobře, ale upřímně forma se nepovedla a nyní je spíše potřeba to dát do kupy, než to dále hrotit. Vždycky bohužel budou ti, co přiloží ruku k dílu a ti, co ne a mohou mít i k tomu dobré důvody. Ale útoky na lidi s opačným názorem vrací myšlení zase o pár let zpátky. Zde se musím zastat pana Horkého a myslím, že mohl být této ubohé diskuse ušetřen. Těch, co se jen vezli, bylo mraky a on přiložil ruku k dílu, kdo tam byl těch řadu let, tak ví. A to říkám i přesto, že jsme se nakonec de facto vůbec neshodli, jak a kam by měl fotbal směřovat. Nechť se klidně prosadí nějaký většinový názor, ale pak neznamená, že té „menšině“ řeknu, co v rámci možností se snažili pomoci, řeknu udělali jste tu h…o. Přeji vám, ať se vrátí nálada o pár let zpátky, ubyde věčných válek a pak bude návrat do OP dosažitelný. Možná je i čas, aby hráči, Roman, atd. zapojili více do chodu FO. .

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.