Pozvánka na valnou hromadu.

Pozvánka.

Na valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Sokol Kaňk, která se koná dne 16. 8. 2013 od 18.00 v hospodě Na Baště – Kaňk. Registrace členů na valnou hromadu bude probíhat od 17.30.

Program:

 1. Zahájení: schválení jednacího a volebního řádu, volba mandátové a volební komise
 2. Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol Kaňk (p. Vrabčák)
 3. Zpráva o hospodaření (pí Mrázková)
 4. Zpráva revizní komise (p. Vácha)
 5. Zpráva o činnosti FO 
 6. Schválení zprávy o hospodaření
 7. Změna stanov
 8. Zpráva mandátové a volební komise
 9. Volba členů výboru Tělovýchovné jednoty Sokol Kaňk, volba členů revizní komise
 10. Rozhodnutí o výši členských příspěvků
 11. Různé, diskuse
 12. Závěr

Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Kaňk:

..............................
Iva Mrázková

!!! Poznámka k volbám:
Kandidáti do výboru Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk, a do revizní komise Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk musí předat nejpozději 7 kalendářních dní přede dnem konání valné hromady výkonnému výboru Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk svůj souhlas s kandidaturou. Vzor tohoto souhlasu je k dispozici u výkonného výboru Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk a je rovněž umístěn na webových stránkách www.kankfotbal.com , v sekci ke stažení.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.